Inloggning till FG Nordics återförsäljarwebb.

Klicka på nedan för att komma dit.

 Toolbox

 

Felsökning via iPhone/Android - Mobile Technician

Fujitsu Generals App underlättar vid felsökning och innehåller felkoder, felsökningstips, hjälpmedel för kontroll av driftstryck samt termistorvärden.

Anpassad för den nya generationen enheter
Mobile Technician är utformad för den nya generationen enheter där modellbeteckningen innehåller ett 'G', till exempel AS*G, AU*G, AR*G osv. och kan användas vid felsökning på alla modeller i såväl RAC/PAC som VRF utförande.
Äldre produkter såsom AS*A, AS*B och AB*A är inte kompatibla.

Klicka här för att  ladda ner Appen till IPHONE/IPAD > > >

Klicka här för att ladda ner Appen till ANDROID > > >

 

1723-1-mobile -technician