Single Split - Värmepumpar

Fujitsu har utvecklat en helt ny serie värmepumpar för den nordiska marknaden. Dessa är speciellt utformade för vårt klimat, inte bara anpassade till det. Vi talar om värmepumpar som skapas för extrema vintrar, som värmer när du verkligen behöver det.

Single Split - Luftkonditionering

De flesta Single Split enheterna FG Nordic säljer är reversibla, vilket innebär att de under den kalla årstiden fungerar som en värmepump, men som kan vid behov kyla luften under sommaren.

Multi Split

Fördelarna för ett Mulit Splitsystem är förutom individuell styrning i olika klimat-zoner, även den platsbesparande installationen. När det gäller installation av flera inomhusenheter är dessa sammanbundna via relativt klena rördragningar.

Luft/vatten värmepumpar

Waterstage Duo är en komplett och ekonomisk luft/vattenvärmepumps-lösning för uppvärmning av både huset och varmvattnet.

Luftkylda vätskekylare

MTA:s luftkylda vätskekylaggregat, värmepumpar, kondenseringsaggregat och reversibla enheter med rotation eller hermetiska scrollkompressorer.

Vattenkylda vätskekylare

Inom produktgruppen vätskekylda vätskekylare finns även värmepumpar och kondensorlösa versioner med rotations eller hermetiska scroll-kompressorer.

Fläktkonvektorer

FG Nordic erbjuder ett av marknadens bredaste sortiment av fläktkonvektorer som förenar hög prestanda och kvalité med låg kostnad för både inköp, installation och drift.

Värmepumpar

Luftavfuktare

Datakylaggregat

FG NORDIC GENERALAGENT FÖR:

Fujitsu Logo

 

Fujitsu Logo Header 220X46

 

MTA Logo

 

_________________________________

 

FG NORDIC MEDLEMSFÖRETAG:

Kvi Logo Web

_________________________________ 

 

Villkor för garanti- och reklamationshantering gällande
luft/luft och luft/vatten-värmepumpar från FG Nordic AB.

Ladda ner som PDF>>>