Ras -stor -112126

Den gröna revolutionen leds av Emicon.

Propan (R290) är kanske den perfekta lösningen för utfasning av växthusgaser på grund av dess egenskaper. Som ett naturligt förekommande ämne kan propan användas för luftkonditionering, kommersiell kylning eller olika industriella processer med höga temperaturer. Propan är icke-frätande och som ett naturligt kylmedel.

Propan har en mycket låg GWP (Global Warming Potential) rating under 3, med minimal påverkan av den globala uppvärmningen.

- Effekt 60-440kW

- Köldmedium Propan R290

- Inbyggd köldbärarpump

- Frikyla

- Lågtemperatur -10°C

Produktbroschyr, engelsk

På skärm eller Ladda ner