Multisplit Fujitsu

Multi Split - upp till 8 inomhusdelar med bara en utomusdel.

Med Multi Split kan du skapa ett behagligt inomhusklimat med upp till åtta olika inomhusdelar med endast en utomhusdel. En smart och kostnadseffektiv lösning som passar både för zonindelning av ett stort rum eller för individuell rumsstyrning av flera små rum. Välj bland ett brett sortiment av inomhusdelar som bäst motsvarar dina önskemål Multi Split ger komfort i en mängd olika installationer från bostäder, samlingslokaler till kontor och butiker.

Fördelarna för ett Mulit Splitsystem är förutom inviduell styrning i olika klimatzoner, även den platsbesparande installationen. När det gäller installation av flera inomhusenheter är dessa samanbundna via tunna köldmedierör. Samtidigt som placeringen av utomhusenheten där den inte stör eller upptar plats.

Totalt finns det 7 olika typer av inomhusdelar och dessa finns i totalt 25 effekter från 2 kW till 7 kW. Detta breda produktutbud täcker alla förekommande installationer, från bostäder till butiker och hotell.

 

Produktfolder

På skärm eller Ladda ner