Kanalaggregat

Kanalaggregat Mini Duct Kyleffekter 3,5 - 4,3 - 5,2 kW

Genom att använda Fujitus Mini Duct skapas en dold klimatinstallation, en lösning som passar lika bra i moderna bostäder och hotellrum som för gamla fastigheter med högt byggnadskultursvärde, med minimal påverkan av den arkitektoriska tanken.

Kanalaggregat Slim Duct Kyleffekter 3,5 - 4,3 - 5,2 kW

Fujitsus 1-fas inverter med kanalaggregat är lämplig där medelstora kyl- och värmeeffekter önskas, till exempel mindre restauranger, butiker och lagerlokaler.

1- / 3-fas Inverter m. kanalaggregat Kyleffekter 7,1 - 8,5 - 9,4 - 12,5 kW

Inverter med kanalaggregat finns både i utförande 1-fas samt 3-fas och är lämplig där medelstora kyl- och värmeeffekter önskas.

3-fas inverter med kanalaggregat Kyleffekter 12,5 - 14 - 15 kW

Fujitsus 3-fas inverter med kanal-aggregat är lämplig där stora kyl- och värmeeffekter önskas, till exempel större restauranger, butiker och lagerlokaler.

Kanalaggregat Big Duct Kyleffekter 19 och 22 kW

Fujisus nya 3-fas kanalaggregat BIG DUCT finns i två storlekar (72 och 90) med en väl tilltagen luftmängdskapacitet för stora ytor såsom för restauranger, butiker, lagerlokaler etc.

Kanalfilter med 3-fas inverter kanalaggregat

Genom att använda FG Nordics filterhus i ventilationsanläggningen minskas risken för nedsmutsning av lamellytorna i värmeväxlaren och på så sätt upprätthålls alltid maximal verkningsgrad.