TFP_35_Air _filter _from _MAICO_fans _IM0012476ARYC72LHTAKanalfilter med 3-fas inverter kanalaggregat

Genom att använda FG Nordics filterhus i ventilationsanläggningen minskas risken för nedsmutsning av lamellytorna i värmeväxlaren och på så sätt upprätthålls alltid maximal verkningsgrad. Filterbyte bör ske årsvis men i hårt nedsmutsad uteluft ex. närhet till industri och tung lastbilstrafik bör detta ske med tätare intervaller.

Filterhuset monteras på kanalaggretagets tilluftssida med gejdskejor mot reklangulära ventilationkanaler.
Kanalfilter finns i flera olika klassningar och filterhuset kan måttbeställas till byggnadsspecifika krav och önskemål.

Fujitsus 3-fas inverter med kanalaggregat för högt statiskt tryck, är lämplig där stora kyl- och värmeeffekter önskas, till exempel industri- eller lagerbyggnader. Men passar även större restauranger och butiker. Dessa kanalaggregat är utrustade med kraftfulla
fläktar för en extern tryckuppsättning upp till 260 pa. Kanalaggregatet finns i fyra effektstorlekar. Levereras med trådbunden styrenhet.

 

 

Produktblad

På skärm eller Ladda ner