FGN Topp HIRDOS

 Logo -hidros    Värmepumpar som gör skäl för namnet

HIdROS grundades i Italien 1993 som ett tradingbolag för produkter inom befuktning och avfuktning. År 2001 byggdes en egen produktionsanläggning för att tillverka sina egna klimatprodukter.

Idag designas, utvecklas, tillverkas HIdROS produkter i en högteknologisk anläggning i norra Italien. I produktportföljen ingår: värmepumpar, vattenkylare, avfuktningssystem och ventilationsaggregat alla baserade på köldmedie. 

Kompetens, kvalitet, flexibilitet och entusiasm speglar företagets vision för att ge en snabb reaktion med lämpliga tekniska lösningar för alla olika behov och installationer. Den totala utbudet av HIdROS produkter omfattar; avfuktare med kapacitet från 25 till 3000 l/24h, värmepumpar och vattenkylare med kyl- och värmekapacitet från 5 till 900 kW. 

Vi bistår er gärna med utförligare information, energiberäkningar och offerter.

Försäljning Ulf Carlsson 031-386 43 26 ucarlsson@fgnordic.se
Försäljning Bjarne Jensen 031-386 43 27 bjensen@fgnordic.se
Försäljning Pierre Johansson 031-386 43 28 pjohansson@fgnordic.se
Försäljning Walle Saczewski 031-386 43 21 wsaczewski@fgnordic.se
Teknisk support Lovro Zavodnik 031-386 43 60 lzavodnik@fgnordic.se

 

 

Luft/vatten värmepump LHA

Luft/vatten värmepump, finns i 22 olika utförande från 22 till 500 kW.

Luft/vatten värmepump LZTi

Luft/vatten värmepump, finns i 4 olika utförande från 8 till 20 kW.

Luft/vatten värmepump LZT

Luft/vatten värmepump, finns i 13 olika utförande från 25 till 210 kW.

Kanalansluten luft/vatten värmepump CZT

Luft/vatten värmepump finns i 6 utförande från 25 till 75 kW

Luft/vatten värmepump WZT

Luft/vatten värmepump, finns i 13 olika utförande från 16 till 145 kW.

Hybrid värmepump LWZ

HYBRID vatten/vatten värmepump i 7 utförande från 26 till 100 kW

Vatten/vatten värmepump WHA

Vatten/vatten värmepump finns i 9 utförande från 50 till 660 kW

Luftavfuktare för kylinstallationer GHE / FHE

Avfuktare för passiva kylinstallationer, kapacitet från 30 till 62 l/24h

Luftavfuktare för pool SBA / SHA / SDA / UTA

Avfuktare för poolrum, kapacitet från 50 till 240 l / 24h

Direktexpanderade för luftkyld kondensor DXA

Direktexpanderade för luftkyld kondensor (DX-kyla) 22 storlekar från 6 till 100 kW

Direktexpanderade för vattenkyld kondensor DXW

Direktexpanderade för vattenkyld kondensor (DX-kyla) 22 storlekar från 6 till 100 kW

Vätskekylaggregat CW

Vätskekylaggretag finns i 20 storlekar från 8 till 208 kW

Kombinerad DX- och luftkylare DXA-DC

Kombinerad DX- och luftkylare finns i 24 storlekar, effekter från 6 till 100 kW

Kombinerad DX- och vätskekylare DXW-FR

Kombinerad DX- och vätskekylare finns i 24 storlekar, effekter från 6 till 98 kW