Vi bistår er gärna med utförligare information, energiberäkningar och offerter.

Försäljning Ulf Carlsson 031-386 43 26 ucarlsson@fgnordic.se
Försäljning Bjarne Jensen 031-386 43 27 bjensen@fgnordic.se
Försäljning Pierre Johansson 031-386 43 28 pjohansson@fgnordic.se
Försäljning Walle Saczewski 031-386 43 21 wsaczewski@fgnordic.se
Teknisk support Lovro Zavodnik 031-386 43 60 lzavodnik@fgnordic.se

 

 

Datakylaggregat

Direktexpanderade för luftkyld kondensor DXA

Direktexpanderade för luftkyld kondensor (DX-kyla) 22 storlekar från 6 till 100 kW

Direktexpanderade för vattenkyld kondensor DXW

Direktexpanderade för vattenkyld kondensor (DX-kyla) 22 storlekar från 6 till 100 kW

Vätskekylaggregat CW

Vätskekylaggretag finns i 20 storlekar från 8 till 208 kW

Kombinerad DX- och luftkylare DXA-DC

Kombinerad DX- och luftkylare finns i 24 storlekar, effekter från 6 till 100 kW

Kombinerad DX- och vätskekylare DXW-FR

Kombinerad DX- och vätskekylare finns i 24 storlekar, effekter från 6 till 98 kW

General -Catalog _CCU_ENG-1Produktkatallog datakylaggregat