Vi bistår er gärna med utförligare information, energiberäkningar och offerter.

Försäljning Ulf Carlsson 031-386 43 26 ucarlsson@fgnordic.se
Försäljning Bjarne Jensen 031-386 43 27 bjensen@fgnordic.se
Försäljning Pierre Johansson 031-386 43 28 pjohansson@fgnordic.se
Försäljning Walle Saczewski 031-386 43 21 wsaczewski@fgnordic.se
Teknisk support Lovro Zavodnik 031-386 43 60 lzavodnik@fgnordic.se

 

 

Värmepumpar

Luft/vatten värmepump LHA

Luft/vatten värmepump, finns i 22 olika utförande från 22 till 500 kW.

Luft/vatten värmepump LZTi

Luft/vatten värmepump, finns i 4 olika utförande från 8 till 20 kW.

Luft/vatten värmepump LZT

Luft/vatten värmepump, finns i 13 olika utförande från 25 till 210 kW.

Kanalansluten luft/vatten värmepump CZT

Luft/vatten värmepump finns i 6 utförande från 25 till 75 kW

Luft/vatten värmepump WZT

Luft/vatten värmepump, finns i 13 olika utförande från 16 till 145 kW.

Hybrid värmepump LWZ

HYBRID vatten/vatten värmepump i 7 utförande från 26 till 100 kW

Vatten/vatten värmepump WHA

Vatten/vatten värmepump finns i 9 utförande från 50 till 660 kW