WZT_FGN

Högeffektiv luft/vatten split-värmepump med EVI kompressorer, effektkapacitet från 6 till 100 kW

Denna serie är ett så kallat ”split” aggregat där kompressor och värmeväxlare står inomhus och kondensorn står utomhus. Detta innebär att man inte har något vatten utomhus (ingen frysrisk) utan mellan inomhusdel och utomhusdel är det köldmedie(R410A).

Hur fungerar det?

LWZ är en luft/vatten värmepump som har en inbyggd ”bergvärmepump” eller mer korrekt vätska/ vatten värmepump där man kan utnyttja ett borrhål, jordslinga eller sjöslinga. Värmepumpen går under största delen som luft/vattenvärmepump men när utomhustemperaturen sjunker så stöttar vätska/vatten för att öka effektiviteten. Värmepumpen jobbar som mest med 30% vätska/vatten.

Ljudreducering

Alla maskiner i WZT serien är som standard utrustade med den senaste ”FloatingFrame” tekniken som totalt  isolerar kompressorerna från maskinens huvudchassi. ”FloatingFrame” är ett speciellt vibration och akustiskt  dämpningssystem som består av en basplatta och en akustisk inkapsling där kompressorerna står. Basplattan är separerad från chassit med hjälp av mjuka stålfjädrar som har en hög  dämpande effekt. Höljet är av galvaniserat stålsandwich- panel med microperforerad inre yta och en kärna med 50mm högdensitet mineralull. Denna konstruktion minskar ljudnivån med 10 –12 dB(A)

 

• Finns i effekter 16,6 –145 kW i 13 storlekar

• Arbetsområde -20 ⁰C -43 ⁰C

• Hybridsystem

• Köldmedie R410A

• Har E.V.I. Kompressorer

• Finns som endast värmepump eller reversibel

• Två ljudnivåer

• Fyra konfigurationer P2U/PSU/P4U/P4S

• Standardkomponenter

• Flödesvakt

• Vattenfilter

• Fläktstyrning

• Utomhusgivare

• Floatingframepå alla versioner

• EC fläktar på NN versionen

• Kondenstråg med värmare

• Frostskydd på värmeväxlare

Konfigurationsmöjligheter

HH

Endast värmedrift

RV

Reversidel värme-/kyldrift

NN

Extremt ljuddämpad

P2U

Version som kan producera varmt vatten för uppvärmning (HH endast värme), varmt eller kallt vatten i RV versionen. Tappvarmvatten kan inte produceras i denna version.

P2S

Detta är en 2 –rörs  version som förutom att producera varmt vatten (HH version) eller varmt och kallt vatten (RV version) även kan producera tappvarmvatten via en 3 –vägs-ventil.

P4S

Detta är en 4 –rörs version som kan förutom att producera varmt vatten (HH version) samt varmt eller kallt vatten (RV version) även kan producera tapp varmvatten i alla driftlägen med hjälp av en oberoende vattenkrets. I fallet när maskinen producerar kallt vatten görs tappvarmvattnet med värmeåtervinning, ”gratis tappvarmvatten”.

P4U

Detta är en 4 –rörs version med två individuella kretsar som kan producera varmt vatten i den ena kretsen och kallt i den andra, antingen individuellt eller samtidigt. Vid samtidig produktion av varmt och kallt vatten är värmekapaciteten lika med kyleffekten plus kompressorernas förbrukning. Energieffektiviteten i detta fall blir extremt hög. Tappvarmvattenproduktion är inte möjlig.

Produktbroschyr, engelsk

På skärm eller Ladda ner