FG Nordic AQUA Free

AQUA Free - FRIKYLMODUL

AQUA Free är en energieffektiv och flexibel helhetslösning för frikyla. AQUA Free kan användas både som ett fristående frikylsystem med en kyleffekt mellan 242-466 kW, eller tillsammans med annan MTA-vätskekylare. AQUA free kan enklet programmeras och styras via den inbygda xDrive mikroprocessorn. Användningen av frikyla ger extremt hög energibesparing och är särskilt lämplig för industriella processer där behovet av kylt vatten finns under hela året.

AFW/AFV-serien består av tre olika vätskekylare, AFW100, AFV200 och AFV300, som samtliga är luftkylda och utrustade med flänsförsedda vattenbatterier, axialfläktar, 3-vägs ventiler och ModBus mikroprocessor.

Vid frikyla kan kompressorernas drift styras via den inbygda mikroprocessorn, detta innebär att en enerigbesparande drift för (totalt frikyla) eller delvis drift (delvis frikyla).

Den flexibla lösningen som AQUA free innebär ger möjlghet till bygga ihop flera system eller anslutas till vätskekylare ARIES tech, GALAXY tech eller PHOENIX Plus.

 

PLUG & PLAY
Bara anslut AquaFree till vätskekylaren. När den är ansluten blir vätskekylaren / AquaFree kombinationen automatiskt styrd av vätskekylarens xDRIVE mikroprocessor, utan någon som helst omprogrammering. xDRIVE styr driften på alla moduler och de som standard levererade 3-vägs ventilerna för att optimera frikylfunktionen. Färdiga anslutningskit finns för att ytterligare förenkla montaget.

ENERGEFFEKTIVT
AquaFree kan enkelt uppnå besparingar på 30% eller mer, en
effektivitetsnivå bra mycket högre än dagens industristandard.
Moduluppbyggnaden möjliggör att man kan addera (även
i efterhand) ytterligare moduler, för att ytterligare höja
effektiviteten och passa den egna applikationen.

SUPER SILENT
Välj mellan två ljudnivåer, båda extremt tysta, med en elektronisk fläktstyrning som extra tillval för att ytterligare reducera ljudnivån vid drift med dellast. Speciellt under nattetid då temperaturen sjunker och frikylan blir mer aktiv, AquaFree’s låga ljudnivå blir då en stor tillgång.

OBEROENDE
Varje modul har sin egen elanslutning och en 3-vägsventil samt sin egen microprocessor med oberoende alarm, vattentemperatur in / ut och samt omgivande lufttemperatur kan avläsas av modulen, vilket innebär att varje modul kan arbeta helt självständigt.

GLYKOLFRITT KIT
Det glykolfria kittet är idealiskt i applikationer som kräver att
systemet är fritt från glykol, så som matindustri. Det glykolfria kittet, som innehåller en egen mellanliggande växlare och
vattenkrets monteras enkelt mellan chillern och AquaFree modulen.

LUGN OCH RO
Varje AquaFree modul har sin egen microprocessor, vilket gör
att den kan arbeta helt oberoende. Om en modul skulle falera
kan dom andra fortsätta arbeta, om chillern skulle falera kan
modulerna fortsätta att arbeta. AquaFree kan köras vid en
omgivande temperatur på –20 °C till +46 °C. Varje AquaFree
modul har sin egena fläktavdelningar med axialfläktar som
aktiveras progressivt. (elektronisk varvtalsreglering finns som
tillbehör).

MÅNGSIDIG
Då AquaFree modulerna är helt oberoende så underlättar det både montage och transport. AquaFree kan även monteras
separerade från chillern om det inte finns plats bredvid. Det är även möjligt att montera AquaFree, eller ytterligare moduler vid ett senare tillfälle. Varje AquaFree modul har en egen på/av ingång för fjärrstyrning.

MODELLER & VERSIONER
• Akustiska versioner:
   - standard (N version)
   - låg ljudnivå (SN version)
• Moduler:
   - AFW100 (för anslutning till AST 090-140)
   - AFV200 (för anslutning till GLT/PNP)
   - AFV300 (för anslutning till GLT/PNP)


TILLBEHÖR
• Metallfilter för frikylbatterier.
• Elektronisk fläktstyrning.
• Chiller-AquaFree hopkopplingskit (skyddsrör medföljer ej).
• Glykolfritt kit.

Produktbroschyr, engelsk

På skärm eller Ladda ner
Produktguide

På skärm eller Ladda ner