FG Nordic Aries Free Cooling

ARIES freecooling

Luftkylda vätskekylare med integrerat system för frikyla, med hermetiska scrollkompressorer. Kyleffekt 51 - 177 kW.

Teknisk data

Modell AS FC 201 251 301 351 401 501 551 601 701 751
Kyleffekt (kW) 50,9 54,6 69,3 80,1 97,6 115 133 146 161 177
Kretsar / Kompressorer 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Vikt (kg) 1494 1494 1509 1858 1980 2276 2536 2541 2752 2803

 

 

FÖRDELAR
• Maximalt utnyttjande av frikyla och maximal energieffektivitet i systemet jämfört med konventionella lösningar, tack vare oberoende växlare i luftbehandlingen;
• Noggrann styrning av utgående vattentemperatur (även vid låga temperaturer ner till -15 ° C), tack vare användningen av en modulerande trevägsventil;
• Stora batteriytor för frikyla;
• Arbetar vid höga omgivningstemperaturer tack vare
kompressorns avlastning;
• Version SSN har en extremt låg ljudnivå;
• Individuellt testade i en provkammare som alla MTA
komponenter och produkter;
• Användarvänlig styrning med enkel avläsning och grafisk
display;
• Enkel att installera och underhålla, lättillgängliga
komponenter

VANLIGASTE TILLVALEN
• Sug och tryckventiler för kompressorn;
• Elektronisk fläktstyrning;
• Elektronisk expantionsventil (förutom 201-301);
• Vätskesystem utan pump;
• Vätskesystem med ackumulatortank och enkel eller dubbel pump (351-751);
• Hög, medium och lågtryckspump;
• Luftfilter till växlare (standard på 201-301);
• -15 °C omgivningstemperatur;
• Vevhusvärmare;
• Fasövervakning;
• Faskompenseringskondensatorer (351-751);
• Vibrationsdämpare;
• Enkel fjärrkontroll;
• Replikerad fjärrkontroll;
• Anslutning till överordnat system.
• Victualic anslutningar.

STANDARDUTRUSTNING
• Parallella Scrollkkompressorer i en köldmediekrets;
• Lamellförångare inuti tanken (201 - 301) och tubpanneförångare (351 - 751);
• Kondensorer och fläktar installerade i ett separat utrymme med isolering, för maximal frikyleffekt och högsta totala energieffektivitet;
• Axialfläktar med skärande blad med stegreglering;
• 3-vägs modulerande ventil för frikyla (som kontrolleras av mikroprocessor), vatten anslutningar inom kylaggregatet;
• Totalt frikylning från ca 10 ° C under utloppstemperaturen;
• Vattendifferenstryckvakt på förångare (301-751);
• Hög och lågtrycksgivare;
• En eller två högtryckspressostat för maximal kontroll av kondenseringstryck;
• Elektronisk expansionsventil med extern utjämning,
köldmedie filter, synglas, magnetventil på vätskeledningen (utom 201-301);
• Säkerhetsventil (utom 201 - 301);
• Mikroprocessorstyrning med avancerad mjukvara som ger
optimal kontroll i alla förhållanden;
• Huvudbrytare;
• Kapslingsklass IP54;
• Miljövänligt köldmedie R407C utan inverkan på ozonlagret.

VERSIONER
• Vätskekylare med frikylsystem;
• Ljudnivåkonfigurationer:
- N (standard);
- SN (låg ljudnivå);
- SSN (mycket låg ljudnivå).

 

 

 

Finns även möjlighet att kombinera med frikylmodul FC4TAE / FC4ALL för mer info klicka på länkarna längst ner i listan till höger >

Produktblad, engelsk

På skärm eller Ladda ner
Produktbroschyr, engelsk

På skärm eller Ladda ner
Produktguide

På skärm eller Ladda ner

För att minska sidans höjd så kommer följande filer som en lista

Produktbroschyr frikylmod... Produktblad frikylmodul F...