FG Nordic Aries Tech

ARIES Tech

Luftkylda vätskekylare och värmepumpar och multifunktionsaggregat utrustade med hermetiska scrollkompressorer. Kyleffekt 162 - 331 kW, värmeeffekt 179 - 374 kW.

Teknisk data

Modell AST 070 080 090 100 110 120 130 140
Kyleffekt (kW) 162 196 213 225 250 272 312 331
Kretsar / Kompressorer 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
Vikt (kg) 1765 1941 2005 2068 2296 2319 2504 2599

 

 

FÖRDELAR
• Reduced Ljudnivås, tack vare tillgången på tre olika akustiska versioner;
• Höga EER / COP nivåer, särskilt vid dellast;
• Optimering av prestanda även i värmepumpsdrift tack vare hetgasinjektion och den innovativa EcoDefrost avfrostningstekniken (min. omgivningstemperatur -10 ° C i värmepumpsdrift);
• Tillåter start och drift även i de svåraste förhållanden tack vare avlastningsfunktionen;
• Enkel installation och åtkomst till alla komponenter;
• Användarvänlig styrenhet med multifunktionella knappar och dynamisk display.

VANLIGASTE TILLVALEN
• Tubförångare (ej tillgänglig på HAST);
• Extern pumpenhet med 1 eller 2 pumpar och manometer;
• Ackumulatortank;
• Elektronisk termostatventil;
• Avstängningsventiler på sug-och tryckledning;
• Elektronisk fläktstyrning;
• Kondensorn konstruerad för aggressiv atmosfär;
• Vibrationsdämpare;
• Frostskyddsvärmare på förångare, pump och tank;
• Metallnät som skydd för kondensorbatteriet;
• Replikerade fjärrkontroll ;
• Seriell anslutning till överordnat system;
• MTA xWEB övervakning baserat på intern web sida;
• Driftspänning annat än standard.
• Kompressorvärmare (standard på HAST & HAST/MF);
• Faskompenseringskondensatorer;
• Modulär/web hopkopplingshub;
• Fasföljdsmätare;
• Mjukstart;
• Victaulic kopplingar;
• Anti Legionella utrustning (HAST/MF);
• Enkel fjärrkontroll.

STANDARDUTRUSTNING
• 4 parallella scrollkompressorer i två oberoende köldmediekretsar;
• Enkel rostfri hellödd plattvärmeväxlare "dubbel-krets";
• Värmepump utrustad med 2 st expansionsventiler, för optimering av prestanda i alla driftsförhållanden;
• Axialfläktar med progressiv aktivering för optimerad styrning av kondenseringstryck, installerade i två oberoende akustiska sektorer;
• RS485 Modbus gränssnitt för anslutning till överordnade system;
• Ethernet-anslutning med förprogrammerade HTML övervaknings sidor, vilket möjliggör lokal eller internetbaserad övervakning och styrning av driftsparametrar;
• Fabrikstestad och förfylld med köldmedie;
• IP54 kapslingsklass;
• Miljövänligt köldmedie R410A utan inverkan på
ozonlagret.

VERSIONER
• Vätskekylare (AST);
• Värmepump (HAST);
• Multifunktion (samtidig värme och kyla) (HAST/MF);
• Vinterdrift (ned till -20 ° C i kyldrift) (endast AST);
• Version för hög omgivningstemperatur; (H version);
• Version med hetgasvärmeväxlare;
• Version med total värmeåtervinning;
• Konfiguration med integrerad frikyla, med unik isolerad
sektion mellan kylaggregat och frikylsektioner (R407C);
• Ljudnivåkonfigurationer:
- N standard;
- SN låg ljudnivå;
- SSN mycket låg ljudnivå.

Produktblad, engelsk

På skärm eller Ladda ner
Produktbroschyr, engelsk

På skärm eller Ladda ner
Produktguide

På skärm eller Ladda ner