FG Nordic Aries Tech

ARIES Tech

Luftkylda vätskekylare och värmepumpar och multifunktionsaggregat utrustade med hermetiska scrollkompressorer. Kyleffekt 162 - 331 kW, värmeeffekt 179 - 374 kW.

Teknisk data

Modell AST 070 080 090 100 110 120 130 140
Kyleffekt (kW) 162 196 213 225 250 272 312 331
Kretsar / Kompressorer 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
Vikt (kg) 1765 1941 2005 2068 2296 2319 2504 2599

 

 

FÖRDELAR
• Reduced Ljudnivås, tack vare tillgången på tre olika akustiska versioner;
• Höga EER / COP nivåer, särskilt vid dellast;
• Optimering av prestanda även i värmepumpsdrift tack vare hetgasinjektion och den innovativa EcoDefrost avfrostningstekniken (min. omgivningstemperatur -10 ° C i värmepumpsdrift);
• Tillåter start och drift även i de svåraste förhållanden tack vare avlastningsfunktionen;
• Enkel installation och åtkomst till alla komponenter;
• Användarvänlig styrenhet med multifunktionella knappar och dynamisk display.

VANLIGASTE TILLVALEN
• Tubförångare (ej tillgänglig på HAST);
• Extern pumpenhet med 1 eller 2 pumpar och manometer;
• Ackumulatortank;
• Elektronisk termostatventil;
• Avstängningsventiler på sug-och tryckledning;
• Elektronisk fläktstyrning;
• Kondensorn konstruerad för aggressiv atmosfär;
• Vibrationsdämpare;
• Frostskyddsvärmare på förångare, pump och tank;
• Metallnät som skydd för kondensorbatteriet;
• Replikerade fjärrkontroll ;
• Seriell anslutning till överordnat system;
• MTA xWEB övervakning baserat på intern web sida;
• Driftspänning annat än standard.
• Kompressorvärmare (standard på HAST & HAST/MF);
• Faskompenseringskondensatorer;
• Modulär/web hopkopplingshub;
• Fasföljdsmätare;
• Mjukstart;
• Victaulic kopplingar;
• Anti Legionella utrustning (HAST/MF);
• Enkel fjärrkontroll.

STANDARDUTRUSTNING
• 4 parallella scrollkompressorer i två oberoende köldmediekretsar;
• Enkel rostfri hellödd plattvärmeväxlare "dubbel-krets";
• Värmepump utrustad med 2 st expansionsventiler, för optimering av prestanda i alla driftsförhållanden;
• Axialfläktar med progressiv aktivering för optimerad styrning av kondenseringstryck, installerade i två oberoende akustiska sektorer;
• RS485 Modbus gränssnitt för anslutning till överordnade system;
• Ethernet-anslutning med förprogrammerade HTML övervaknings sidor, vilket möjliggör lokal eller internetbaserad övervakning och styrning av driftsparametrar;
• Fabrikstestad och förfylld med köldmedie;
• IP54 kapslingsklass;
• Miljövänligt köldmedie R410A utan inverkan på
ozonlagret.

VERSIONER
• Vätskekylare (AST);
• Värmepump (HAST);
• Multifunktion (samtidig värme och kyla) (HAST/MF);
• Vinterdrift (ned till -20 ° C i kyldrift) (endast AST);
• Version för hög omgivningstemperatur; (H version);
• Version med hetgasvärmeväxlare;
• Version med total värmeåtervinning;
• Konfiguration med integrerad frikyla, med unik isolerad
sektion mellan kylaggregat och frikylsektioner (R407C);
• Ljudnivåkonfigurationer:
- N standard;
- SN låg ljudnivå;
- SSN mycket låg ljudnivå.

Produktblad, engelskt

På skärm eller Ladda ner
Produktblad, engelsk

På skärm eller Ladda ner
Produktbroschyr, engelsk

På skärm eller Ladda ner

För att minska sidans höjd så kommer följande filer som en lista

Produktguide