MTA DE ETM-1

Tryckluft är en mångsidig och tillförlitlig kraftkälla idealisk för många moderna industriella processer. För att upprätthålla anläggningens och verktygens effektivitet måste den komprimerade luften vara ren och torr. Kompressionsprocessen orsakar en koncentration av vattenånga, smuts, slitagepartiklar och försämrad smörjolja. Allt detta sammantaget bildar ett aggressivt koncentrat som skadar det pneumatiska systemet.

MTA’s DE ETM torkarna löser detta dyra problem genom en avancerad patenterad teknisk lösning och tack vare högeffektiva värmeväxlare och att DE ETM torkarna kan lagra kall energi så anpassas energiåtgången till arbetsbelastningen och kan på detta sätt spara upp till 80% av energiåtgången jämfört med konventionella lufttorkar. DE ETM energibesparing kan ökas ytterligare genom  DDF Dynamic Dew point Function, en avancerad funktion som genom mikroprocessorn automatiskt justerar daggpunkten för den behandlade luften till en satt skillnad mot omgivningstemperaturen.

Produktblad

På skärm eller Ladda ner