Avrinningsplat

Avrinningsplåt för luftvärmepump

Avrinningsplåt i förzinkad används för kondensvattenavledning

 

Artikelnumer: FGN DROPPLÅT