WPA303eco 

WPA 303 ECO - Varmvattenberedare med inbyggd värmepump.

Kombinationen av högkvalitativa komponenter resulterar i en högprestanda ackumulerngstank med inbyggd värmepump som kombinerar en rad tekniska state-of-the-art funktioner. WPA 3030 eco har exceptionellt högt COP-värde, 3,8, med arbetsområde ner till -7°C utomhustemperatur.

 

• Med potensialfri växlande ingång för solcellssystem
• Varmvattenvärmepump ( Upprät tank med integrerad
  värmepump och elpatron)
• Mycket energibesparande drift
• Lock med 2 anslutningsfästen Ø 150 mm (till - och frånluft)
• Värmepumpen är kompakt konstruerad och är färdig att bara
  kopplas in
• Driftområdet är vesäntligt utökat och täcker lufttemperaturer  
  på -7°C till + 35°C
• Korrosionsskydd genom högkvalitativ emaljering enligt
  DIN 4753 T3
• Inga värmeförluster mellan värmepumens slinga och tanken
• Beprövad och testad teknik, enkel att montera och enkel att
  integrera i andra system
• Inga köldmedietekniska eller elektriska arbeten är nödvändiga
• Tanken är försedd med en isolation PU, 50 mm
• Mångsidiga driftalternativ (värme via värmepumpen eller
  extern värmekälla)
• Cirkulationspump för extern värmekälla kan styras via den
  inbyggda elektroniken
• Kombinerad drift av värmepumpen + elpatronen + extern
  värmekälla är möjlig
• Ekonomidrift är möjlig vid min 40°C och användning av
  elpatron för uppvärmning till 65°C
• Kan användas för avkylning vid VV produktion
• Värmepumpen slår automatiskt av om lufttemperaturen
  sjunker under -7°C och låter elpatronen sköta uppvärmningen
  tills lufttemperaturen ökar
• Kan användas med era olika värmekällor
• Digital temperaturdisplay
• Integrerat automatiskt legionellaskydd
• Kort återbetalningstid
• Miljövänlig
• Robust och användarvänlig styrpanel med digital
 temperaturdisplay
• 6 förinställda basprogram för olika drifttyper
• Påfrysningsskydd ned till -7°C
• Avfrostningsfunktion

• Värmepumpens värmeeekt 1850 W / 3350 W 3
• Värmepumpens tillförda eekt 440 W / 1940 3
• Elpatron eekt 1500 W
• COP 4,3 1 / 3.8 2
• Volt / frekvens 230V / 50 Hz
• Säkringsstorlek 16 A
• Köldmedie / fyllnadsmängd R 134 A / 0.9 kg
• Värmepumpens arbetsområde -7 °C + 35 °C
• Maximal vattentemperatur 55°C till 65°C 4
• Legionellaskydd ~ 60 °C
• Luftöde 380 m3/h
• Längd på anslutningskabeln approx. 2 m
• Tankskydd magnesiumanod
• Termisk isolering 50 mm PU håardskum
• Luftanslutning 150 mm / max. 10 m
• Vattenanslutning 1“
• Minimum rumshöjd 2100mm
• Ljudtrycksnivå (1 m) 49 dB(A)

Produktblad

På skärm eller Ladda ner