FG Nordic AB är en av de ledande leverantörerna inom värmepumpar och kylteknisk utrustning på den svenska marknaden. Vi har som målsättning att förutom erbjuda ett brett sortiment av produkter, även ge unika värden som gör att våra kunder och installatörer blir kompetenta och konkurrenskraftiga på sina respektive marknader. Detta omfattar allt från produktkunskap till garantiansvar.

Men på FG Nordic går vi ännu lite djupare i relationen med både våra kunder och leverantörer då vi är övertygade om att vi blir mer framgångsrika om vi utvecklar våra marknadspositioner och agerar tillsammans. Detta i en relation präglad av ömsesidighet, respekt och erfarenhetsutbyte. Detta har vi konceptualiserat under devisen; Let’s do business together – ett affärskoncept för ömsesidiga och bättre affärer.

Tillsammans kan vi göra mer för alla!

 

FG Nordic AB • Ögärdesvägen 17 • 433 30 Partille
Tel +46 (0) 31 33 665 30 • Fax +46 (0) 31 33 605 30
office@fgnordic.se

 

Är du befintlig kund, kan du skicka din beställning via: order@fgnordic.se

 

Det är vi som är FG Nordic
FG Nordic AB är sedan 2004 generalagent i Sverige för japanska Fujitsu Generals klimatsystem och sedan 2011 för italienska MTA:s högkvalitativa vätskekylare i Sverige, Norge och Finland.

FG Nordic har ett komplett program för värme och kyla, produkter som stärker din position på marknaden. FG Nordic sätter alltid kunden och sina uppdragsgivare i fokus och erbjuder kvalificerad personlig teknisk support och service samt ett snabbt agerande.

Ingen kund är heller för stor eller för liten för FG Nordic. Och oavsett storlek behandlas alla på samma seriösa sätt. Den kompetens och det kunnande som finns inom företaget ställs reservationslöst till kundernas förfogande.

Det var det där med kunden i fokus...

FG Nordics vision
Vi skall alltid sträva efter högsta kvalitet inom FG Nordics samtliga verksamhetsområden och en position där vi rekommenderas som den basta affärspartnern och arbetsgivaren inom kyla- och värmebranschen.

Hur vi arbetar...
FG Nordic fokuserar på människor och partnerskap. Affärer gör man med människor och för människor. Alla i näringslivet har samma mål – resultatet och att vinna. Alla vet också att detta kommer som en konsekvens av en väl genomförd plan och ett bra utfört arbete. Vi på FG Nordic vill ställa upp för alla våra kunder och göra allt som vi bara kan för att hjälpa till och supporta med vad som behövs för att vinna på marknaden.

Därför har vi tagit fram ett komplett program som bland annat innehåller:
• Analys av möjligheter till gemensam utveckling på marknaden
• Produktguide anpassad till marknadens behov
• Hjälp med offertpresentation
• Snabba leveranser (det flesta produkterna finns på lagret i Sverige)
• Marknadsföringssupport
• Bred teknisk support
• Utbildningar
• Ekonomisk rådgivning
• Certifiering 

Alltid en grad varmare...

Nöjda kunder är vår ledstjärna.

Vi är stolta över våra kunder och de anläggningar som våra produkter utgör en del av det energismarta klimat som värmepumparna innebär.

Vidare till våra referenser >>>

 

_________________________________

FG NORDIC MEDLEMSFÖRETAG:

Kvi Logo Web