FG Nordic har levererat kyltekniska lösningar till ett stort antal projekt för skiftande behov, allt från värmepumpar i flerbostadshus, VRF-system för butiker till avancerade industriapplikationer för processvatten etc. Vi hoppas att du som installatör/konsult/fastighetsägare finner något referensprojekt som kan innebära att du som väljer oss som din leverantör. Önskar du fördjupad eller ytterligare information om våra referensprojekt är du välkommen att kontakta oss.


Referensanläggningar

Butik och Handel

Flerbostadshus

Industri och Process

Lager och kontor

Övriga installationer