FGN Academy1Kostnadsfria utbildningar hos FG Nordic Academy

Utbildning är ett prioriterat område för FG Nordic. För oss är det en självklarhet med ett väl genomtänkt koncept för utbildning och certifiering, på samma sätt som teknisk support och garantier. Särskilt på dagens konkurrensutsatta marknad, där utvecklingen av maskiner och styrutrustningar går väldigt fort, är utbildningsnivå och produktkännedom en viktig konkurrensfördel.

En produkt som är korrekt installerad och dimensionerad kommer naturligtvis också att fungera smärtfritt för såväl återförsäljaren som slutkunden. FG Nordic Academy är en viktig komponent i vårt affärskoncept ”Let΄s do business together”.

Här samlar vi alla våra utbildningar speciellt anpassade för våra produkter, system och anläggningstekniker. Vi kommer att hålla utbildningar fortlöpande så att vi får med alla nyheter och uppgraderingar.

Vi håller även utbildningar plats hos våra kunder om de så önskar, välkommen att kontakta oss.

 

Kommande utbildningar

Produkt/typ Tid Plats Anmälan till Sista anmälningsdag
         
       

 

         


Mer exakt info om utbildningslokal, dag och tid presenteras närmare kursstarten.

 

Kursinnehåll

Utbildningen "Luft/Luft teknik och service" riktar sig till återförsäljare och installatörer och innehåller bl.a.:

- Garantiregistrering

- Skadeanmälan med eller utan bakomliggande garantidokument

- Felsökning (med och utan felkod)

- Manualer, verktyg och andra hjälpmedel som finns tillgänglig