Fujitsu Luftvatten Varmepump Banner

Att installera en värmepump från Fujitsu innebär alltid stora besparingar för vår miljö och din uppvärmningskostnad.

Genom att installera en luft/vatten värmepump från Fujitsu minskas kostnaden för uppvärmning och varmvatten upp till 70% jämfört med direktverkande el. Detta innebär att installationen återbetalar sig under relativt kort tid. Och de miljövinster som en värmepump medför har även nästa generation nytta av.

Gratis och miljövänlig energi
Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den gratisenergin tas idag tillvara. Uppvärmning kräver energi. Värmepumpen ger oss möjlighet att ordna vår uppvärmning utan att smutsa ner miljön med farliga utsläpp eller att förbruka mer av naturens resurser än nödvändigt. Samtidigt kan vi minska värmekostnaderna markant.

Waterstage är en komplett produktserie luft/vatten värmepumpslösning för uppvärmning av både huset och varmvattnet.

 

Kontaktboll FG

 ATW_1201

Trygghet hos din installatör
När du väljer en produkt från Fujitsu har vi som nordisk generalagent certifierat den återförsäljare som du väljer för att installera din värmepump genom:
• Utbildning inom våra produkter
• Beräkningsprogram och installations rådgivning
• Teknisk support
• Certifiering

  

Marknadens bästa garantier
Att våra produkter håller hög klass är vår femåriga garanti ett gott tecken på. Sedan 2007 erbjuder FG Nordic sina kunder marknadens första heltäckande 5-årsgaranti* vilket innebär att både material- och arbetskostnad ersätts.

Vid en eventuell reklamation kontaktar du återförsäljaren eller installatören som registrerar reklamationsärendet hos FG Nordic.
För den 5-åriga garantins giltighet krävs det att installationen utförts av certifierad installatör samt att installationen registrerats hos FG Nordic inom  2 veckor från installationstillfället.

*Den 5-åriga heltäckande garantin gäller ej Fujitsu Monoblock eller Impromat.

Fujitsu luft/vatten värmepumpar

Waterstage High Power Split - Effekter 11 - 14 - 16 kW

Waterstage High Power är en komplett och ekonomisk luft/vatten värmepumps-lösning för uppvärmning av både huset och varmvattnet. Finns med inbyggd varmvattenberedare (Spilt Duo) eller utan (Split).

Waterstage Comfort Split - Effekter 5 - 6 - 8 kW

Waterstage Comfort är en komplett och ekonomisk luft/vatten värmepumps-lösning för uppvärmning av både huset och varmvattnet. Finns med inbyggd varmvattenberedare (Spilt Duo) eller utan (Split).

Monoblock

Waterstage Monoblock är ett enhetsaggregat med sluten köldmediekrets där värmeväxlare, pump, expansionstank, manometer och säkerhetsventil allt finns inbyggt i utomhusdelen. Aggregatet levereras komplett med villavärmestyrning.

Tillbehör

Fläktkonvektorer, Panama

En fläktkonvektor är en högeffektiv vattenradiator som är försedd med en varvtalsstyrd fläkt. Det värmda eller kylda vattnet från värmepumpen eller kylmaskinen, värmer alternativt kyler radiatorelementet. På så vis kan en fläktkonvektor användas både för uppvärmning eller att för sänka inomhustemperaturen.

 Gillafgnordic___________________________________

FG NORDIC MEDLEMSFÖRETAG:

Kvi Logo Web

___________________________________

 

 FG Trygghetsforsakring 14 Year

 

Ladda ner och fyll i dokumentet som avser vår Trygghetsförsäkring.

 

Garantianso ̈kan _FG Nordic -1