Fujitsu KYLA 640 X 320

Luftkonditioneringar - för kyla under sommaren

Ju varmare din arbetsplats eller bostad blir, desto mer sänks din prestationsförmåga, vid +27°C är den halverad.

De flesta Single Split enheterna FG Nordic säljer är reversibla, vilket innebär att de under den kalla årstiden fungerar som en värmepump, men som kan vid behov kyla luften under sommaren. Under detta menyval hittar du kylmaskiner, dessa är anpassade enbart till kyldrift, men har en lägre energikostnad för att kyla än reversibla invertrar som körs i kyldrift.

Luftkonditionering

Väggmonterad kylaggregat LMCE

Luftkonditioneringsaggregatet LMCE har en nominell kyleffekt på 3.4 KW (0.9~3.9 kW). Detta kylaggregat passar en mängd olika typer av applikationer, där kraftfull kylning på kort tid och med maximal energieffektivitet efterfrågas. Tack vare den optimerade fläkten i inomhusdelen ger denna en låg ljudnivå och effektiv spridning av kylan.

Väggmonterad kylaggregat KMTB

Luftkonditioneringsaggregatet LMCE har en nominell kyleffekt på 3.4 KW (0.9~3.9 kW). Detta kylaggregat passar en mängd olika typer av applikationer, där kraftfull kylning på kort tid och med maximal energieffektivitet efterfrågas. Tack vare den optimerade fläkten i inomhusdelen ger denna en låg ljudnivå och effektiv spridning av kylan.

Portabel luftkylare KAISAI KPC och KPPD

Väggmonterat kylaggregat Kaisai Fly

___________________________________

FG NORDIC MEDLEMSFÖRETAG:

Kvi Logo Web