AUSTRIA EMAIL - En märkbar skillnad

Det österrikiska företaget AUSTRIA EMAIL är ett av Europas ledande tillverkare och leverantör av högkvalitativa varmvattenberedare.
AUSTRIA EMAIL har den mest moderna ackumulatortanksfabriken i Europa och dessutom sker all forskning, utveckling och testverksamhet av produkterna i direkt anslutning till tillverkningen. AUSTRIA EMAIL är marknadsledande i Österrike och det äldsta börsbolaget i Österrike. Med 75 års erfarenhet av emaljeringstekniken talar detta för sig själv: Representerade på 25 marknader, 350 motiverade medarbetare och en omsättning på närmare 600 mkr årligen.

Produktprogrammet spänner över totalt 385 grundmodeller i ca. 1700 varianter som omfattar alla typer av traditionella varmvattenberedare (el, gas, olja etc.) men även varmvattentankar anpassade till förnyelsebar energi såsom värmepumpar och system för solfångare. Dessutom våra innovativa varmvattenberedare i kombination med luft/vatten värmepump (WPA). Fokus och kärnkompetens i vårt produktsortiment är den glasemaljerade tanken i våra produkter.

Varmvattenberedare, Austria Email

HR 200 Varmvattenberedare

Denna serie av produkter kännetecknas av generöst dimensionerade värmeytor och utmärkta prestandasiffror. Tanken har speciellt designats för användning i kombination med värmepumpar. Finns i storlekar mellan 160 till 500 liter.

WPA 303 ECO varmvattenberedare med värmepump

Kombinationen av högkvalitativa komponenter resulterar i en högprestanda ackumulerngstank med inbyggd värmepump.

WPA 450 ECO varmvattenberedare med värmepump

Kombinationen av högkvalitativa komponenter resulterar i en högprestanda ackumulerngstank med inbyggd värmepump.

Bufferttankar

Bufferttankar och Multifunktionstankar, från 100 liter upp till 500 liters volym.

VARFÖR GLASKERAMIK?

Vattenkvaliteten är regionalt mycket olika. Ibland hårt, ibland mjukt och varmt vatten är speciellt aggressivt. Därför måste en varmvattenberedare ha ett ordentligt skydd mot korrosion för att kunna fungera under många år. All metall korroderar mer eller mindre, därför måste metallen skyddas mot vattnet.

En glasemaljerad varmvattens-beredare är enkelt uttryckt glasisolerad. Vid tillverknings-processen som sker i stora härdningsugnar vid en temperatur på över 800°C bildar metall och glas ett oskiljaktigt metall/glas komposit.

Denna metallglasyr förhindrar effektivt jonvandring från metallen. Tack vare den moderna tillverkningsprocessen uppnår man enbart med emaljeringen en 99,9% säkerhet mot rostangrepp i tanken. För att eliminera den sista 0,1% förses alla tankar med en offeranod.

Metall - emalj kompositen är absolut temperaturbeständig från -60°C till +300°C

Kranvatten är idag övervägande ”blandat” vatten från olika upptagningsområden med olika hårdhet och framförallt i tätorter är det speciellt aggressivt tack vare hög salthalt och tillsats av bakteriedödande ämnen samt att för varje temperaturökning på vattnet med 10° C så dubbleras reaktionstiden för korrosion i metall. Glas är helt opåverkat av detta.

Glas är det föredragna materialet för förvaring av livsmedel och mediciner. Ingen metall är så hygienisk som glas tack vare att bakterier och andra organismer inte hittar någon grogrund på glas.

Vad dricker du själv vatten, öl, vin och mjölk ur? Glas eller metallburk?

Argument:

Passar alla typer av vatten, inklusive havsvatten.

Elektriskt neutralt kompositmaterial

Miljoner tillverkade i över 35 år

Permanent resistent mot åldring

Oskiljaktig metall/glas förening

Temperaturbeständig